Zaufaj Specjalistom

Aktualności
Podmioty współpracujące

Głównym programem ukierunkowanym na wsparcie rolnictwa w kolejnych 7 latach jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Program zakłada realizację 6 priorytetów nastawionych w szczególności na ułatwienie dostępu do innowacji i wiedzy, wspieranie ekologii, niwelowanie różnić społecznych poprzez włączenie społeczne, poprawę konkurencyjności i rentowności rolnictwa oraz zarządzanie ryzykiem.

Pomoc dla rolnictwa oferowana przez programy operacyjne 2014- 2020 są olbrzymią szansą na szybki rozwój i podniesienie konkurencyjności obszarów wiejskich. Najwięcej uwagi Unia Europejska poświęca polskiemu rolnictwu, które od wstąpienia Polski do UE jest traktowane priorytetowo i w bieżącym okresie programowania tj.2014-2020 na realizację polityki rolnej zostanie przeznaczone jeszcze więcej środków niż w okresie 2007-2013. Stwarza to duże szanse w zakresie pozyskania dotacji dla rolnictwa.
ECC udzieli Państwu informacji jak postarać się o dofinansowanie na podstawie określonego zapotrzebowania inwestycyjnego.

Swoim klientom oferujemy:
- darmową analizę planowanej inwestycji pod kątem możliwości pozyskania dotacji,
- sporządzanie wniosków o dotację,
- biznes plany,
- studia wykonalności,
- rozliczanie dotacji.

Nasz firma zajmuje się przygotowaniem wniosków dotacyjnych. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów nastawionych na wspieranie rozwoju oraz sukces finansowy naszych klientów jesteśmy w stanie pozyskać dla Państwa bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej.