Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Wybór inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz wojewódzkim jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Na poziomie krajowym wybrano 19 specjalizacji. Poniżej przedstawiono inteligentne specjalizacje dla poszczególnych województw.

Dolnośląskie:
 przemysł:
- chemiczny,
- farmaceutyczny,
- motoryzacyjny,
- wydobywczy,
- informatyczny,
 nauki:
- medyczne,
- biologiczne,
- matematyczne,
- fizyczne,
- komunikacja.

Lubuskie:
zielona gospodarka (środowisko i biogospodarka),
zdrowie i jakość (medycyna, produkty regionalne, turystyka, zdrowa żywność),
innowacyjny przemysł (ICT, przemysł metalowy, drzewny, papierniczy, energetyczny i wydobywczy, meblarski, motoryzacyjny),

Lubelskie:
biogospodarka,
medycyna,
informatyka,
automatyka,
energetyka niskoemisyjna (w tym OZE)

Łódzkie
branża medyczna, farmacja i kosmetyki;
energetyka niskoemisyjna (w tym OZE);
nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
zaawansowane materiały budowalne (w tym wzornictwo);
innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
ICT

Kujawsko-pomorskie:
bezpieczna żywność;
medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna;
motoryzacja i automatyka przemysłowa;
tworzywa sztuczne;
ICT;
potencjał naturalny;
środowisko;
energetyka;
transport i logistyka;
dziedzictwo kulturowe, sztuka;
przemysły kreatywne.

Małopolskie
life science;
multimedia;
ICT;
chemia;
biogospodarka;
energetyka niskoemisyjna (w tym OZE)

Mazowieckie:
bezpieczna żywność;
inteligentne systemy zarządzania;
nowoczesne usługi dla biznesu;
wysoka jakość życia

Opolskie:
technologie chemiczne;
budownictwo i drewno;
przemysł maszynowy i metalowy;
przemysł energetyczny (w tym OZE);
technologia rolno-spożywcza;
zdrowa żywność

Podkarpackie:
lotnictwo i kosmonautyka;
wysoka jakość życia;
ICT

Podlasie:
przemysł zielony;
biogospodarka;
specjalizacja na rynku wschodnim – brama na Wschód;

Pomorskie:
ICT;
energetyka;
logistyka;
inżynieria wodna i lądowa;
turystyka;
usługi biznesowe;
branża farmaceutyczna i kosmetyczna;
biotechnologia;
przemysł kreatywny;
technologia off-shore;
zdrowa żywność

Śląskie:
energetyka (w tym OZE);
medycyna i turystyka zdrowotna;
ICT;
multimedia

Świętokrzyskie:
przemysł odlewniczo-metalowy;
przemysł metalowy;
przemysł maszynowy;
budownictwo;
turystyka prozdrowotna;
zdrowa żywność;
ICT;
efektywne wykorzystanie energii

Warmińsko-mazurskie:
ekonomia wody;
przemysł drzewny;
meblarstwo;
żywność wysokiej jakości

Wielkopolskie:
biosurowce;
ICT i logistyka;
nowoczesne technologie medyczne;
multimedia;
produkcja żywności

Zachodniopomorskie:
biogospodarka;
działalność morska;
logistyka i inżynieria wodna;
przemysł maszynowo-metalowy;
przemysły kreatywne;
branża ICT;
turystyka i medycyna – zdrowie;
usługi dla biznesu

Podmioty współpracujące