Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Premia technologiczna dla firm MSP

 

Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na:

- realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych,

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 

Intensywność wsparcia:

Maksymalny poziom dotacji wynosi 6 mln zł.

Minimalny wkład własny 25%

Intensywność wsparcia określona wg Mapy Pomocy Regionalnej (od 30 – Warszawa do 70% Polska Wschodnia)

 

Kto może ubiegać się o dotację?

- mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

 

Proces aplikowania o premię technologiczną

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu.

Podmioty współpracujące