Zaufaj Specjalistom

Aktualności
Podmioty współpracujące

Firma ECC jest jednych z niewielu firm doradczych, które specjalizują się w obszarze pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Od 2012 roku jesteśmy partnerem BOŚ w zakresie programu Mini OZE i zrealizowaliśmy ponad 70 zleceń w ramach pozyskania środków na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W ciągu ostatnich lat przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie na budowę farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz instalacji do produkcji energii cieplnej z biomasy i geotermii.

Oferujemy Państwo kompleksową usługę związaną z doradztwem w zakresie realizacji inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

Swoim klientom jesteśmy w stanie przygotować:

 1. Analizę opłacalności inwestycji
 2. Dokumenty niezbędne w celu pozyskania dotacji na realizację inwestycji
 3. Przygotwanie specyfikacji techniczych, wyceny i projektu
 4. Przeprowadzenie przez formalności związane z realizacją inwestycji (ocena oddziaływania na środowisko, opinia RDOŚ, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci)
 5. Pozyskanie finansowania wkładu własnego (NFOŚ, WFOŚ, banki, firmy leasingowe)
 6. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego wykonawcy
 7. Pomoc w znalezieniu inwestorów

Obsługujemy inwestycji w obszarze:

 1. Budowa instalacji fotowoltaiczny (mikro, małe duże)
 2. Instalacja pomp ciepła (solanka-woda, powietrze-woda)
 3. Budowa farm wiatrowych
 4. Instalacja kotłów na biomasę
 5. Instalacja kolektorów słonecznych
 6. Zapraszamy do współpracy: przedsiębiorców, podmioty publiczne, szkoły, rolników, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe.