Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Biznesplany

Biznesplan, to strategiczny dokument, wykorzystywany do oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Tworzy się go w przypadku podejmowania działalności gospodarczej lub realizacji nowych inwestycji w istniejącej firmie. Najczęściej biznesplan jest sporządzany dla banków, instytucji udzielających dotacji oraz inwestorów.

Biznesplan może być ponadto wykorzystywany na potrzeby własne firmy, gdyż jest jednym z elementów nowoczesnych technik zarządzania, przewidywania i planowania w przedsiębiorstwie.

ECC oferuje kompleksowe tworzenie biznesplanów, obejmujących zarówno część merytoryczną, jak i finansową.

Jeśli planują Państwo założyć nową firmę, chcą usprawnić działanie już funkcjonującego przedsiębiorstwa, uzyskać bezzwrotne dotacje na inwestycje, w tym także z Unii Europejskiej, bądź chcą Państwo starać się o kredyt czy pożyczkę, zachęcamy do skorzystania z usług ECC.

Nasze biznesplany spełniają wszystkie wymogi nakładane przez instytucje oceniające. Z naszej pomocy skorzystały już dziesiątki firm, które dzięki rzetelnym biznesplanom opracowanym przez ECC, uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej rozwój.