Zaufaj Specjalistom

Aktualności
Prezes Marcin Burza
prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalista
w zakresie projektów B+R, BRT oraz energii odnawialnej.
e-mail: marcin.burza (at) e-cc.com.pl
- Specjalista ds. rozliczeń
i ewaluacji projektów
- Specjalista ds. projektów unijnych
Katarzyna Kowalczyk
ekonomistka, absolwenta studiów z zakresu projektów i funduszy unijnych oraz rynków i marketingu na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.
e-mail: katarzyna.kowalczyk (at) e-cc.com.pl
- Specjalista w zakresie analizy finansowej
i ekonomicznej projektów
- Specjalista ds. projektów unijnych
Przemysław Kapelewski
ekonomista, absolwent studiów z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, międzynarodowej polityki gospodarczej i społecznej oraz studiów inżynierskich o specjalizacji zarządzanie i inżyniera produkcji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
e-mail: przemyslaw.kapelewski (at) e-cc.com.pl