Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Krajowa inteligenta specjalizacja (KIS) jest częścią dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. (Programu Rozwoju Przedsiębiorstw). KIS służy do przedstawienia procesu analitycznego procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarysu procesu ich aktualizacji i monitorowania.

Efektem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest wskazanie krajowych priorytetów w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do 2020 r. Mają one również stanowić użyteczne instrumenty do sprostania wyzwaniom globalnych, tj. ograniczenie dostępu do surowców naturalnych, zmiany demograficzne, bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne.

Poniżej zamieszczono 18 inteligentnych specjalizacji wyróżnionych w KIS

ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWO

 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 1. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 2. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
 3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemiczne specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 2. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 3. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów
 2. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling oraz inne metody odzysku)
 3. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 1. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty i zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 2. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 3. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 4. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 5. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 6. Optoelektronicze systemy i materiały

 

Źródło: mg.gov.pl

Podmioty współpracujące